Czech Personal Geocoin – Poník & Team

Název geocoinu: Czech Personal Geocoin – Poník & Team

Verze: Antique Gold (RE), Copper (LE)

Prefix: netrackovatelná mince

Autor: Poník & Team

Informace o geocoinu:

Současně se vznikem fenoménu CWG (Czech Wood Geocoin) se jeho autoři Tomáš (nick Poník) a Honza (nick JPA geo) rozhodli nabídnout českým geocacherům i jakousi kovovou obdobu, tzv. CPG (Czech Personal Geocoin).

Stejně, jako v případě CWG, se nejednalo o klasický trackovací předmět, ale o osobní sigithem. Přesněji řečeno šlo o raženou minci z kovové slitiny s průměrem 35 mm a tloušťkou 2 mm.

Vize autorů byla, že všechny CPG budou společně sdílet rubovou stranu. Lícová strana by byla unikátní dle představ majitele. Toto řešení mělo i ekonomický aspekt, protože by každý případný zájemce v podstatě zaplatil jen polovinu raznice. Předpokládaný minimální náklad, aby se výroba raznice vyplatila, byl 100 ks. Stejný počet CPG vznikl od každého z nakonec jediných dvou autorských druhů (PONÍK & TEAM a JPAgeo).

Jak již bylo naznačeno, velmi zajímavý projekt se nakonec nesetkal se zájmem tehdejší geocacherské komunity a bohužel žádný další druh CPG už nikdy nevznikl. Pravděpodobně se tak stalo především kvůli vysokým počátečním nákladům na výrobu.

Dnes jsou obě tyto mince mezi sběrateli geocoinů (ačkoli se o klasický trackovací geocoin nejedná) považovány za jedny z nejcennějších. Je to dáno nejen historií, ale i tím, že se GPG neprodávaly – jejich autoři je vkládali do keší nebo je darovali.

Autor textu: El Důňo

Czech Personal Geocoin – JPA geo

Název geocoinu: Czech Personal Geocoin – JPA geo

Verze: Antique Gold (RE)

Prefix: netrackovatelná mince

Autor: JPA geo

Informace o geocoinu:
Současně se vznikem fenoménu CWG (Czech Wood Geocoin) se jeho autoři Tomáš (nick Poník) a Honza (nick JPA geo) rozhodli nabídnout českým geocacherům i jakousi kovovou obdobu, tzv. CPG (Czech Personal Geocoin).

Stejně, jako v případě CWG, se nejednalo o klasický trackovací předmět, ale o osobní sigithem. Přesněji řečeno šlo o raženou minci z kovové slitiny s průměrem 35 mm a tloušťkou 2 mm.

Vize autorů byla, že všechny CPG budou společně sdílet rubovou stranu. Lícová strana by byla unikátní dle představ majitele. Toto řešení mělo i ekonomický aspekt, protože by každý případný zájemce v podstatě zaplatil jen polovinu raznice. Předpokládaný minimální náklad, aby se výroba raznice vyplatila, byl 100 ks. Stejný počet CPG vznikl od každého z nakonec jediných dvou autorských druhů (PONÍK & TEAM a JPAgeo).

Jak již bylo naznačeno, velmi zajímavý projekt se nakonec nesetkal se zájmem tehdejší geocacherské komunity a bohužel žádný další druh CPG už nikdy nevznikl. Pravděpodobně se tak stalo především kvůli vysokým počátečním nákladům na výrobu.

Dnes jsou obě tyto mince mezi sběrateli geocoinů (ačkoli se o klasický trackovací geocoin nejedná) považovány za jedny z nejcennějších. Je to dáno nejen historií, ale i tím, že se GPG neprodávaly – jejich autoři je vkládali do keší nebo je darovali.

Autor textu: El Důňo