Prague Astronomical Clock Geocoin

Název geocoinu: Prague Astronomical Clock Geocoin

Verze: Copper (RE) Nickel (LE), Gold (XLE), v roce 2013 proběhla doražba v rámci prvního českého geocoinfestu – Antique Gold (LE) a Antique Silver (LE)

Prefix: AC / GS

Vydavatel: Avroair / Oakcoins

Ikona geocoinu:

Počet kódů: 2102 (včetně všech ostatních verzí)

ID: 4468