Joachim Barrande geocoin

Název geocoinu: Joachim Barrande geocoin

Verze: Antique Silver (RE), Antique Copper (RE), Black Nickel (RE), Antique Bronze (RE) – průměr 50 mm, Black Nickel (RE), Antique Silver (RE), Antique Bronze (RE), Antique Copper (RE) – průměr 40 mm

Prefix: JB

Vydavatel: Martinracek26, Šachíno / Geocoin4You

Ikona geocoinu:

Počet kódů: 143

ID: 5779

Adventni geopernicky 2018 – Advent Geonutshells Geocoin

Název geocoinu: Adventni geopernicky 2018 – Advent Geonutshells Geocoin

Verze: Antique Bronze (XLE), Antique Copper (LE), Antique Copper+Blue (RE), Antique Copper+Red (RE), Antique Copper+Yellow (RE), Black Nickel (AE)

Prefix: AD

Vydavatel: Šaman / Geocoin4You

Ikona geocoinu:

Počet kódů: 500

ID: 10822

Terezin Games 2018 Geocoin

Název geocoinu: Terezin Games 2018 Geocoin, Terezin Games 2018 Geocoin – Sapér

Verze: Antique Silver (RE), Black Nickel (RE), Antique Copper (RE), Antique Bronze (RE), Sapér – Antique Copper (RE), Antique Silver (RE), Black Nickel (RE), Antique Bronze (RE)

Prefix: TG

Vydavatel: Geocoin4You

Ikona geocoinu:

Počet kódů: 500

ID: 10483